Vårt hovedmål e å avle kaniner med godt lynne.
Ellers vil nok målet med kullene variere litt fra kull til kull.
Noen vil blit tatt med tanke på utstilling, hopp, kos eller en kombinasjon av dette.
Det som er vigtigst er å prøve å luke ut kaniner med dårlig gemytt.